วันอังคารที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2564

21/12/2564 นายพินิต บุญเพ็ง ผอ.รพ.สต.ธาตุน้อยได้จัดประชุมให้ความรู้ในการตรวจหาเชื้อโควิด (ATK) และทบทวนบทบาท,องค์ประกอบการเป็น อสม.ให้แก่ อสม.ตำบลธาตุน้อย


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น