วันพุธที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2564

08/12/2564 รพ.สต.ธาตุน้อยได้เปิดฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่ประชาชนอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น