วันอังคารที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564

28/01/2565 รพ.สต.ธาตุน้อย เปิดฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 แก่ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปี ขึ้นไป ณ รพ.สต.ธาตุน้อย 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น