วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564

นายพินิต บุญเพ็ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธาตุน้อย มอบหมายให้ อสม.ตำบลธาตุน้อย ลงพื้นที่เพื่อตรวจคัดกรองโควิด 19 ผู้ที่เดินทางเข้าพื้นที่หมู่บ้านที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น