วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

นางวงเดือน บุญเพ็ง ประธาน อสม.หมู่ที่ 2 พร้อมคณะ ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ หญิงหลังคลอด และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น