วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

นายพินิต บุญเพ็ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุน้อย พร้อมเจ้าหน้าที่ และอสม.หมอครอบครัว หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 9 บ้านทัน ออกตรวจสุขภาพให้แก่พี่น้องชาวบ้านทัน

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น