วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

นายพินิต บุญเพ็ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุน้อย เป็นวิทยากรโครงการโรคขาดสารไอโอดีน ที่บ้านดินดำ หมู่ที่ 3 ตำบลธาตุน้อย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น