วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

นางนิตยา บัวภา ประธาน อสม.หมู่ที่ 10 และอสม.หมอครอบครัว หมู่ที่ 10 ร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และหยอดยาFerrokid หรือยาเสริมธาตุเหล็กเด็ก อายุ 6 เดือน ถึง 5 ปี ให้แก่ลูกหลานตำบลธาตุน้อย 
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น