วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

นายพินิต บุญเพ็ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุน้อย ประชุม วางแผนการทำงานให้แก่ อสม.หมอครอบครัวหมู่ที่ 2

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น