วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

12 พฤศจิกายน 2565 I อสม.หมอครอบครัว หมู่ที่ 2 ร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และหยอดยาFerrokid หรือยาเสริมธาตุเหล็กเด็ก อายุ 6 เดือน ถึง 5 ปี ให้แก่ลูกหลานตำบลธาตุน้อย

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น