วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

นายพินิต บุญเพ็ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุน้อย เจ้าหน้าที่ และ อสม.หมอครอบครัว ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ หมู่ที่ 3 ประกอบไปด้วย นายอุดร จันทร์เต็ม บ้านเลขที่ 42 นางทองน้อย คำโสภา บ้านเลขที่ 16 นางนารี จันทร บ้านเลขที่10/1 นางบัญญัติ มุกพวง บ้านเลขที่ 21 นายผา ทองศรี บ้านเลขที่ 4 นายเรียบ จันทร์เต็ม บ้านเลขที่53 นางบุญมี บุญเชิญ บ้านเลขที่ 53

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น