วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565

31 ตุลาคม 2565 I เวลา 08.30 น. อสม.หมอครอบครัวท้องถิ่น ได้ร่วมกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ ณ รพ.สต.บ้านธาตุน้อย เวลา 10.30 น. อสม.หมอครอบครัวท้องถิ่น ได้เข้าร่วมอบรมจากเจ้าหน้าที่ของ รพ.สต.บ้านธาตุน้อย เพื่อนำไปพัฒนาประชาชนในชุมชนที่ตนรับผิดชอบ


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น