วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2565

17 ตุลาคม 2565 I เวลา 11.00 น. นายพินิต บุญเพ็ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุน้อย และเจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.บ้านธาตุน้อย พร้อมกับ หมอครอบครัวท้องถิ่น ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ป่วย


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น