วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2565

10 ตุลาคม 2565 I นายพินิต บุญเพ็ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุน้อยมอบหมายให้นายธีรวุฒิ สาธุภาค พยาบาลวิชาชีพ และนางสาวสุทธิดา ศิริปี ผู้ช่วยทันตกรรม ออกหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในงานประเพณีแข่งเรือบ้านธาตุน้อย


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น