วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565

2 ตุลาคม 2565 I คณะ อสม.ม.2 เยี่ยมผู้สูงอายุ ตรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย พร้อมทั้งหยอดยาแก่ลูกหลาน 6 เดือน - 6 ปี

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น