วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2565

21 กันยายน 2565 I เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ธาตุน้อย และคณะอสม.หมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 10 เข้าร่วมงานฌาปนกิจ พ่อคุณากรณ์ บุญเพ็ง อดีตประธาน อสม. ตำบลธาตุน้อย


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น