วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2565

19 กันยายน 2565 I จนท.รพ.สต.ธาตุน้อย ร่วมกับ อสม.หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 4 ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก พร้อมทั้งตรวจคัดกรองสารเคมีในร่างกาย ที่บ้านดินดำ


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น