วันเสาร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2565

4 กันยายน 2565 I อสม.หมู่ที่ 3 ตรวจลูกน้ำยุงลาย และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย พร้อมหยอดยาให้แก่ลูกหลานแรกเกิดถึง 6 ปี


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น