วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2565

11 กันยายน 2565 I อสม.หมู่ที่ 1 ร่วมกันหยอดยาธาตุเหล็กให้แก่ลูกหลานแรกเกิดถึง 6 ปี และสำรวจลูกน้ำยุงลาย พร้อมทั้งหยอดทรายอะเบทเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น