วันเสาร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2565

4 กันยายน 2565 I อสม.หมู่ที่ 2 ร่วมตรวจลูกน้ำยุงลาย และหยอดทรายอะเบทป้องกันลูกน้ำยุงลาย พร้อมทั้งเยี่ยมผู้สูงอายุเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ.

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น