วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2565

11 กันยายน 2565 I อสม.หมู่ที่ 6 ร่วมกันสำรวจลูกน้ำยุงลาย และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย พร้อมทั้งหยอดยาธาตุเหล็กให้แก่ลูกหลานแรกเกิดถึง 6 ปี

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น