วันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2565

8 - 9 กันยายน 2565 I เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ธาตุน้อย ร่วมกับตัวแทน อสม. เข้าร่วมโครงการอบรมเผยแพร่ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมผู้ปฏิบัติงานในศูนย์คัดกรอง และศูนย์ฟื้นฟูสภาพสังคม จังหวัดอุบลราชธานี

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น