วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565

15 กันยายน 2565 I เจ้าหน้าที่รพ.สต.ธาตุน้อยร่วมกับ อบต. ผู้นำชุมชน และคณะอสม. ศึกษาดูงานการถ่ายโอนไป อบจ. ที่ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น