วันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2565

12 กันยายน 2565 I ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน พร้อมอสม.หมู่ที่ 8 ร่วมกันพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย บริเวณบ้าน และรอบๆบ้าน 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น