วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2565

23 ตุลาคม 2565 I เวลา 09.00 น. อสม.หมอครอบครัวท้องถิ่น พ่นหมอกควัน และคว่ำน้ำที่ขังในภาชนะที่ไม่ใช้แล้วเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย พร้อมทั้งชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง และหยอดยาFerrokid หรือยาเสริมธาตุเหล็กเด็ก อายุ 6 เดือน ถึง 5 ปี ให้แก่ลูกหลานตำบลธาตุน้อย


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น