วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565

2 ตุลาคม 2565 I คณะ อสม.ม.3 ร่วมกันตรวจ และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุลาย พร้อมทั้งหยอดยาธาตุเหล็กให้แก่ลูกหลาน 6 เดือน - 6 ปี


       

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น