วันพุธที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564

27/10/2564 รพ.สต.ธาตุน้อย เปิดฉีดวัคซีนเข็มแรกแก่ประชาชนผู้ประสงค์ฉีด ณ รพ.สต.ธาตุน้อย






 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น