วันพุธที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2564

13/10/2564 เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ธาตุน้อยและ อสม.ออกฉีดยาวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทานแก่ผู้ป่วยติดเตียง,ผู้สูงอายุ,ผู้ด้อยโอกาสในชุมชนบ้านธาตุน้อย 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น