วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564

14/10/2564 อสม.ตำบลธาตุน้อยโซน 3 และ 4 ประกอบด้วยหมู่ที่ 3,4,5,9 ได้เข้าร่วมประชุม ในการประชุมครั้งนี้ได้มีการคัดเลือกประธาน อสม.ในแต่ละหมู่บ้าน

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น