วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564

18/10/2564 เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ธาตุน้อยได้ออกเยี่ยมผู้ป่วยโรคเรื้อรัง,ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น