วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564

01/10/2564 นายพินิต บุญเพ็ง ผอ.รพ.สต.ธาตุน้อยและ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ธาตุน้อย คณะกรรมการออกตรวจร้านค้าเช็คสินค้าให้ความรู้เกี่ยวกับ อย.,วันหมดอายุแก่เจ้าของร้านค้าเพื่อปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฏหมาย


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น