วันพุธที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564

20/10/2564 รพ.สต.ธาตุน้อยได้เปิดฉีดวัคซีนเด็กแรกเกิด-6 ปี ทุกวันที่ 20 ของทุกเดือน


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น