วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564

01/10/2564 นายพินิต บุญเพ็ง ผอ.รพ.สต.ธาตุน้อยได้เชิญคณะกรรมการร้านค้าเข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทีมออกสำรวจร้านค้า,ร้านชำในตำบลธาตุน้อย
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น