วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564

14/10/2564 อสม.ตำบลธาตุน้อยโซน 1และ 2 ประกอบด้วยหมู่ที่ 1,2,6,7,8,10ได้เข้าร่วมประชุมและก่อนที่จะเข้าประชุมได้ร่วมมือกันพัฒนารอบๆ รพ.สต.ธาตุน้อยเพื่อความสวยและสะอาด ในการประชุมครั้งนี้ได้มีการคัดเลือกประธาน อสม.ในแต่ละหมู่บ้าน
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น