วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564

01/10/2564 เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ธาตุน้อยและคณะกรรมการออกตรวจร้านค้าเช็คสินค้าให้ความรู้เกี่ยวกับ อย.,วันหมดอายุแก่เจ้าของร้านค้าเพื่อปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฏหมาย

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น