วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564

14/10/2564 นายพินิต บุญเพ็ง ผอ.รพ.สต.ธาตุน้อยได้จัดประชุมเพื่อจัดตั้งประธานอสม.ระดับตำบล ณ ห้องประชุมรพ.สต.ธาตุน้อย

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น