วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2564

17/10/2564 อสม.ตำบลธาตุน้อยร่วมต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่สำรวจลุ่มแม่น้ำชีในเขตตำบลธาตุน้อยและให้ขวัญกำลังใจแก่ชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ