วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2565

นายพินิต บุญเพ็ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุน้อย มอบหมายให้ นายธีรวุฒิ สาธุภาค พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับพี่น้องชาวตำบลบ้านธาตุน้อย โดยมีคณะ อสม.ช่วยอำนวยความสะดวกในการฉีดวัคซีน

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น