วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2565

นางแสวง อยู่คง ประธาน อสม.หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุน้อยและคณะ ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ และหยอดยา Ferrokid หรือยาเสริมธาตุเหล็กเด็ก อายุ 6 เดือน ถึง 5 ปี ให้แก่ลูกหลานตำบลธาตุน้อย พร้อมตรวจลูกน้ำยุงลายพร้อมทั้งกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น