วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2565

นายพินิต บุญเพ็ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุน้อย พร้อมทั้งประธาน อสม.ทั้ง 10 หมู่ เข้าร่วมซักซ้อมในการอยู่เวร 7 วันอันตราย ในช่วงเทศกาลปีใหม่

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น