วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2565

นายพินิต บุญเพ็ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุน้อย ประชุมให้ความรู้แก่ อสม.หมู่ที่ 10 พร้อมทั้งออกเยี่ยมผู้ป่วยผู้สูงอายุ

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น