วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2565

นางวงเดือน บุญเพ็ง ประธาน อสม.หมู่ที่ 2 พร้อมคณะ ออกสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย พร้อมทั้งหยอดยา Ferrokid หรือยาเสริมธาตุเหล็กเด็ก อายุ 6 เดือน ถึง 5 ปี ให้แก่ลูกหลานตำบลธาตุน้อย


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น