วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2565

นางแสวง อยู่คง ประธาน อสม.หมู่ที่ 1 และคณะ ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น