วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2565

นางสาวนิตยา บัวภา ประธาน อสม.หมู่ที่ 10 และคณะ อสม. ร่วมตรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย พร้อมหยอดยาFerrokid หรือยาเสริมธาตุเหล็กเด็ก อายุ 6 เดือน ถึง 5 ปี ให้แก่ลูกหลานตำบลธาตุน้อย

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น