วันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2565

นายพินิต บุญเพ็ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุน้อย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ร่วมด้วย อสม.หมู่ที่ 4 ตรวจสุขภาพประจำปี ใหเกับชาวบ้าน พร้อมมอบหมายให้นาย ธีรวุฒิ สาธุภาค พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ เป็นวิทยากร โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการ และสุขภาพชุมชน ณ บ้านคำไฮ หมู่ที่ 4 ตำบลธาตุน้อย 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น