วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 และนางอลุน ไชยวัตร ประธาน อสม.หมู่ที่ 3 พร้อมคณะ อสม. ร่วมกันชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงและหยอดยาFerrokid หรือยาเสริมธาตุเหล็กเด็ก อายุ 6 เดือน ถึง 5 ปี ให้แก่ลูกหลานบ้านดินดำ ตำบลธาตุน้อย 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น