วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2565

นางสาวภัทรดา สุขสำราญ ประธาน อสม.หมู่ที่ 8 พร้อมคณะ ร่วมกันหยอดยา Ferrokid หรือยาเสริมธาตุเหล็กเด็ก อายุ 6 เดือน ถึง 5 ปี ให้แก่ลูกหลานตำบลธาตุน้อย และสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น