วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2566

นางนารี คำภา ประธาน อสม.ตำบลธาตุน้อย และคณะ ร่วมกันตรวจ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย พร้อมทั้งหยอดยา Ferrokid หรือยาเสริมธาตุเหล็กเด็ก อายุ 6 เดือน ถึง 5 ปี และตรวจวัดความดันให้แก่ผู้สูงอายุบ้านคำไฮ ตำบลธาตุน้อย

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น