วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2566

นางนารี คำภา ประธาน อสม.ตำบลธาตุน้อย และคณะร่วมกันตรวจ,ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลาย พร้อมทั้งหยอดยา Ferrokid หรือยาเสริมธาตุเหล็กเด็ก อายุ 6 เดือน ถึง 5 ปี ให้แก่ลูกหลาน และวัดความดันให้ผู้สูงอายุบ้านคำไฮ ตำบลธาตุน้อย

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น