วันอังคารที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2566

นายพินิต บุญเพ็ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุน้อย เจ้าหน้าที่ และคณะ อสม. เข้าร่วมกิจกรรมวันอสม.แห่งชาติ ณ สนามทุ่งบูรพา จังหวัดอุบลราชธานี
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น